Om oss

Vår visjon:
”Å gjøre mennesker mer Fearless”.
 

Dette er også vårt levesett, og hele motivasjonen bak vår eksistens. Vi jobber med utgangspunkt i solid forskning, men er også erfaringsorienterte. Det betyr at du som medlem vil oppleve en erfaring, ikke kun intellektuell kunnskap. Derfor holder vi mentale treninger, hvor du får erfare hva forskningen betyr. Dette er en mye sterkere innsikt enn kun intellektuell innsikt som du ville fått ved å kun gå på foredrag eller lese forskningsrapporter. Derfor jobber ALLE i Fearless Mind med de samme prinsippene i sin hverdag som vi tilbyr deg som medlem. For oss det viktig med walk the talk prinsippet. Det vil si at alt vi anbefaler har vi også erfart i vår egen praksis.


Selskapet eies 50 % av Mind: AS og 50 % av Team Fearless AS.


MIND: ble opprettet som et spin-off-selskap fra forskningsmiljøet ved NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) i 2010. Formålet var å utvikle og kommersialisere forskningsbaserte, praktiske treningsmetoder innen positiv psykologi og styrkebasert utvikling. Selskapet ble etablert for å møte den økende etterspørselen for kunnskap og trening innen positiv psykologi fra privat og offentlig sektor.

Team Fearless startet som et selskap etter Anja Hammerseng- Edin sin ide om å skape et treningssenter for mental trening. Dette begynte hun å planlegge allerede i 2010.Deretter gjeldt det å koble på de rette menneskene med de rette holdningene og fagkompetansen.

Denne søken endte opp med et samarbeid mellom Team Fearless og Mind. Derfor navnet Fearless Mind.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.